WIKILANGS trân trọng giới thiệu khoá học các khoá IELTS với nhiều trình độ khai giảng tháng 4/2010:

(Pre-IELTS, IELTS Fundamental, IELTS Intensive)

1. Pre-IELTS
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết để bạn tiếp cận IELTS.
Thời gian: Khoá học kéo dài 20 buổi (2 buổi/tuần)
Học phí: 90.000/buổi*20 buổi=1.800.000VND
Địa điểm: 50/52 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. IELTS Fundamental
Mục tiêu khoá học : Dành cho những bạn cần đạt 5.0 trong thang điểm IELTS
Thời gian: Khoá học kéo dài 32 buổi (3 buổi/tuần)
Học phí: 90.000/buổi*320buổi=2.8800.000VND
Địa điểm: 50/52 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội


3. IELTS Intensive
Mục tiêu khoá học : Dành cho những bạn cần đạt 5.5-6.0 trong thang điểm IELTS
Th ời gian: Khoá học kéo dài 32 buổi (3 buổi/tu ần)
Học phí: 100.000/buổi*32 buổi=3.200.000VND
Địa điểm: 50/52 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Giáo viên: Thầy cô thuộc ĐH SPNN, ĐH NNQS có nhiều năm kinh nghiệm trong dạy và luyện thi IELTS.
Có kiểm tra xếp lớp trước khi nhập học.
Đăng ký khoá học: Ms Lien 0985 368 058/ 04 3944 8330
Website: www.wikilangs.vn
Email: wikilangs@gmail.com