Consolidation Loan 1.1.0Trong game này sẽ có khối nợ rơi từ trên màn hình. Bạn cần phải tiêu diệt các khối nợ bằng cách làm cho họ liên hệ với các khối tiền cùng màu. Có một số hạn chế của các khối tiền, do đó bạn cần phải đặt các khối nợ của cùng màu với nhau (nghĩa là củng cố các khoản cho vay) để họ có thể bị phá hủy bởi một khối tiền. Có khối thẻ tín dụng sẽ tạo ra nợ mới cho mỗi 3 vòng, nên cố gắng cắt giảm các loại thẻ đầu tiên. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các khối và bấm phím lên xuống để xoay các khối, bấm phím dài để thả các khối Yêu cầu:. . NET Framework 2.0
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/758