TM Trang web của Google phân tích 1,00Phân tích trang web cho Google. Chương trình này cho phép bạn phân tích trang web của bạn: có được Google PagaRank, incomming và liên kết đi cho mỗi trang của trang web của bạn. Bạn có thể thay đổi độ sâu phân tích: có được thông tin cho cấp chỉ có 1 liên kết, 2 vv TM Google phân tích cho thấy kích thước, kết ngược, liên kết nội bộ và bên ngoài, bên trong xếp hạng, Google PageRank cho mỗi trang trên trang web của bạn. Bằng cách nhấp đúp vào địa chỉ liên kết trong lưới chương trình bạn sẽ nhận được cửa sổ mới với 2 tabsheets. Tabsheet đầu tiên cho thấy mã HTML của trang thông tin và tài liệu như "Ngày, kiểu Server, Transfer-Encoding, Content-Type". tải tabsheet thứ hai trang này, bạn có thể thấy điều này giống như trong trình duyệt web. Qua phân tích, bạn có thể ngăn chặn quá trình, thay đổi mức độ phân tích và tiếp tục quá trình. Nếu bạn thích bạn có thể xuất kết quả phân tích thành tập tin HTML. TM Google phân tích các dự án tiết kiệm phân tích của bạn với tên miền mà bạn quan sát và bạn có thể tải chúng sau này.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1296