OmniHide PRO xét xử 1,0OmhiHide PRO là một ẩn dữ liệu tiện ích mạnh mẽ cho phép bạn ẩn các tập tin trong tập tin khác. Các tập tin đầu ra có thể được sử dụng hoặc chia sẻ như một tập tin bình thường sẽ được mà không có ai đã từng biết của tập tin ẩn trong nó. Bằng cách đó, dữ liệu của bạn vẫn hoàn toàn an toàn từ con mắt tò mò mà bạn muốn ẩn nó từ.

Các OmniHide PRO Advantage
1. Không có hạn chế hoặc hạn chế như trên thử OmniHide.
2. Sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh hoặc video của bất kỳ độ phân giải như Mask file
. 3. Nhập bảo mật với mật khẩu bảo vệ được kích hoạt,.
4. . Miễn phí truy cập vào tất cả các thông tin cập nhật trong tương lai và các bản vá lỗi Yêu cầu: Windows XP hoặc cao hơn Có gì mới trong phiên bản này: NA
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1652