Công ty tư vấn đầu tư và hỗ trợ pháp lý Thăng Long là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp và nhận uỷ thác xin cấp các loại giấy phép. Với đội ngũ nhân sự là các luật sư giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm tư vấn . Chúng tôi luôn cố gắng lao động hết mình để phục vụ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng
Để các bạn hiểu rõ hơn về những trường hợp phải xin cấp giấy phép lao động . Chúng tôi xin tư vấn như sau :


Những người lao động sau đây làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp Giấy phép lao động (Work Permit):

1. Thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam;
2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam;
3. Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
5. Chào bán dịch vụ;
6. Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những trường hợp không phải xin cấp Giấy phép lao động

1. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
2. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
3. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
4. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
5. Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
6. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;
7. Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Để biết thêm chi tiêt xin vui lòng liên hệ :
Lawer : Mr Dũng
Mobile : 0922175766
Mail : vnlawconsult@yahoo.com
Web: http://www.capgiayphep.com