TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT, THBT NĂM 2011


Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, THBT năm 2011, bạn có thể sử dụng các cách sau:

1. Tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: http://smsvietnam.info

2. Tra cứu qua tin nhắn SMS:

Soạn tin:
SMS DTN số-báo-danh gửi 8785Thông tin chi tiết có thể xem tại địa chỉ: http://smsvietnam.info