Hệ thống cửa hàng điện thoại di động Á Mỹ thực hiện chương trình

  • giảm giá giờ vàng, giảm 40% cho các quý khách hàng đến mua điện thoại di động tại Trung Tâm Điện Thoại Á Mỹ. Thời gian áp dụng chương trình từ 8h00 đến 15h00 hằng ngày. Áp dụng cho từng loại máy, xem thông tin chi tiết tại cửa hàng.
  • Chương trình thu gom linh kiện” - Hãy cùng sock với Á Mỹ mobile trong chương trình thu gom các linh kiện: pin, sạc, cable, tai nghe cũ - hư khách hàng mang các linh kiện đến các cửa hàng điện thoại di động của Á Mỹ để đổi và giảm giá 30% khi mua linh kiện mới tại cửa hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 06/3/2010.
** Lưu ý: Đối với các loại pin hư, phù, chai, hoặc các loại pin khác như pin tiểu… của các dòng máy khác cũng được tham gia chương trình và các loại sạc, calbe và tai nghe của các dòng khác cũng được áp dụng.