Miễn phí Antivirus 1.0.0.0Một anti-virus miễn phí bộ công cụ mà các công trình tốt như NortonAV, Kaspersky và ClamAV. Nó được thiết kế để cung cấp một số tiện ích bao gồm cả một nền đa luồng linh hoạt và khả năng mở rộng, dòng lệnh một máy quét và công cụ nâng cao để cập nhật cơ sở dữ liệu tự động

Đây là danh sách các tính năng chính.:

- dòng lệnh quét
- nhanh chóng, đa luồng daemon với sự hỗ trợ cho việc truy cập quét trên
- milter giao diện cho sendmail
- cập nhật cơ sở dữ liệu tiên tiến với hỗ trợ cập nhật kịch bản và chữ ký số
- quét virus thư viện C
- virus cơ sở dữ liệu cập nhật nhiều lần mỗi ngày
- Hỗ trợ định dạng nén (ZIP, RAR, Tar, gzip, bzip2, OLE2, Nội các, CHM, BinHex, SIS, vv)
- Hỗ trợ hầu hết các định dạng tập tin thư
- Hỗ trợ thực thi và Portable ELF thực thi các tập tin nén với UPX, FSG, Petite, NsPack, wwpack32, Mew, Upack và obfuscated với cô ấy nói, Y0da Cryptor và những người khác
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/95