Bước sóng 1,3Bước sóng tạo ra màu đối tượng cho các bước sóng hoặc
tần số của ánh sáng thay vì RGB thông thường hoặc HSB

thay vì:.
màu c = new Color ( 255, 0, 0);
sử dụng tần số trong nanomet, và gamma 0.0. .. . 1,0
(gamma có cường độ / độ sáng.)
màu c = Wavelength.wvColor (400.0f, 0.80f);
Phạm vi nhìn thấy của quang phổ là 380 .. 780 nanomet
. nhỏ hơn là bluer.

hay tần số sử dụng trong Terahertz và gamma 0.0. .. . 1,0
màu c = Wavelength.fColor (500.0f, 1.0f);
Phạm vi nhìn thấy của quang phổ là 384 .. 789 terahertz
nhỏ hơn là đỏ hơn [(.. 14)]
Bước sóng không làm nhiều ngày của riêng mình. Đó là dự định được
kết hợp vào chương trình của riêng bạn.

Bạn có thể sử dụng nó để vẽ một cầu vồng thực tế, hoặc để viết
Applets giáo dục về phổ ánh sáng Yêu cầu:. Java 1.5 + Có gì mới trong phiên bản này: nhẹ chỉnh để tăng tốc độ của [ánh sáng (28)]
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/503