Đăng tin hàng loạt cho công ty, cá nhân có nhu cầu trên các website mua bán rao vặt, forum, blog yahoo 360plus public…

Website:http://quangcao.dichvutuoitre.com
Điện thoại: (08)3.507.4001
Di đông: 0917431618 (Mr. Đan) – 01674556130 (Mr. Hiếu)

>>> Quảng cáo trên website mua bán - rao vặt:

• Tổng hợp danh sách các website mua bán – rao vặt thường xuyên và đầy đủ.
• Đăng tin trên website nhanh chóng theo yêu cầu của bạn, sau đó SaS cung cấp link kiểm tra các tin đăng, định kỳ, uy tín.
• Nâng hạng (up) lại các tin đăng cũ theo yêu cầu, thông báo cụ thể công việc.
• Đầu tư nhân lực và công cụ để chuyên môn hóa mọi việc giúp bạn.
• Thông báo ngay cho bạn khi có sự cố đăng tin để sửa chữa kịp thời, thông tin của bạn và SaS hoàn toàn thông suốt.
• Thực hiện các bản tin đăng theo nhu cầu cá nhân hóa, Username riêng cho các tin đăng trên website, khi đó các tin này hoàn toàn giống bạn tự đăng.
• Bảo mật thông tin cá nhân theo yêu cầu, tùy vào hợp đồng của bạn và SaS.

>>> Quảng cáo trên forum (diễn đàn):

• Tổng hợp danh sách các forum theo chủ đề thích hợp thường xuyên và đầy đủ.
• Đăng tin trên forum nhanh chóng theo yêu cầu của bạn, sau đó SaS cung cấp link kiểm tra các tin đăng, định kỳ, uy tín.
• Nâng hạng (up) các tin đăng cũ theo yêu cầu, thông báo cụ thể công việc.
• Đầu tư nhân lực và công cụ để chuyên môn hóa mọi việc giúp bạn.
• Thông báo ngay cho bạn khi có sự cố đăng tin để sửa chữa kịp thời, thông tin của bạn và SaS hoàn toàn thông suốt.
• Thực hiện các bản tin đăng theo nhu cầu cá nhân hóa, Username riêng cho các tin đăng trên forum, khi đó các tin này hoàn toàn giống bạn tự đăng.
• Bảo mật thông tin cá nhân theo yêu cầu, tùy vào hợp đồng của bạn và SaS.
Quảng cáo trên blog yahoo 360plus public
• Tổng hợp danh sách các blogger Yahoo 360plus Việt Nam thường xuyên và đầy đủ.
• Đưa comment trên các blog khác nhanh chóng theo yêu cầu của bạn, sau đó SaS cung cấp link kiểm tra các tin đăng, định kỳ, uy tín.
• Đầu tư nhân lực và công cụ để chuyên môn hóa mọi việc giúp bạn.
• Thông báo ngay cho bạn khi có sự cố để sửa chữa kịp thời, thông tin của bạn và SaS hoàn toàn thông suốt.
• Thực hiện comment theo nhu cầu cá nhân hóa, blog riêng cho các tin đăng, khi đó bạn hoàn toàn giống 1 blogger tự đưa thông tin từ blog của mình.
• Bảo mật thông tin cá nhân theo yêu cầu, tùy vào hợp đồng của bạn và SaS.