397 Bạch Mai _1,4tr/bộ máy PIV2.26G/256M/hdd 40G Main Asus, GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

Chi 1,4tr/bộ máy PIV2.26G/256M/hdd 40G Main Asus, GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

397 Bach Mai chi 1,3tr/bộ máy PIV1.8G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
1,2tr/bộ máy PIV1.7G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

1,1tr/bộ máy PIV1.5G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
Hạ giá 1,5tr/bộ máy PIV2.26G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
274 Bạch Mai -1,3tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
1,2tr/bộ games C2.13G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
1,1tr/bộ games C1.8G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 350.000đ 17" Dell siêu phẳng 500.000đ
1,4tr/bộ games C2.53G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ
Màn hình 17" thường 300N, 17" Phẳng 400N,Samsung 793MG 650N, LCD các loại giá rẻ 14" 600N, 15: 850N, 17"giá 1,25tr, 19" giá 1,35tr bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng
Mới về LCD SIÊU MỎNG giá rẻ 14":600N, 15" giá 850N, 17" giá 1.3tr, 19" giá 1,4triệu, 20" LCD giá 1,5 triệu, 17" thường 350.000đ, 17" phẳng 300-400.000đ hàng từ dàn games net. Bảo hành 1 đổi 1 6 tháng
397 Bạch Mai ĐT:0436273249
LCD giá rẻ 15": 850n,17": 1,3triệu/c tiện làm games. net ảnh cực đẹp, đời cao mau đen giống nhau màn Huyndai của Hàn Quốc bảo hành 1 đổi 1 từ 3-6 tháng có bán lẻ hoặc bán từng phần ưu tiên lấy số lượng
Bán bộ PIV 2,4G, ram 256 , hdd 40G, cd52X, main Intel 845 vga rời 64, nic, sound 1.6triệu màn hình 17" giá 400.000đ có bảo hành 1 đổi 1
Bán bộ PIV 1,7G, ram 256 , hdd 40G, cd52X, main Intel 845 vga roi 64M, nic, sound 1,2triệu màn hình 17" giá 400.000đ có bảo hành 1 đổi 1
Màn hình siêu phẳng 17" 400.000đ
15 Minh Khai 04.36240129
397 Bach Mai 04.36273249
274 Bạch Mai 04.36274662
www.baoha.vn