Block Puzzle trượt 1.1.0Đây là một câu đố khối trượt cổ điển với 3 câu đố dễ dàng. Mục đích của trò chơi này là để di chuyển ra khỏi khối màu đỏ của khung. Bạn có thể di chuyển các khối trong bất kỳ hướng, sử dụng chuột để kéo và di chuyển các khối Yêu cầu:. NET Framework 2.0 .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1467