Tàu chiến 1.1.0Mục đích của trò chơi này là đánh chìm tất cả các tàu của đối phương. Bạn và máy tính sắp xếp tàu đầu tiên trong một khu vực, và sau đó sẽ lần lượt đánh bom tàu của nhau. Kể từ khi bạn không biết vị trí của tàu của nhau, bạn cần phải bom chiến lược để có hiệu quả như có thể có khi vụ đánh bom tàu Yêu cầu: [(3. )]. NET Framework 2.0
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/555