Fake Voice 2,521Fake Voice là một thay đổi giọng nói phần mềm giúp bạn thay đổi giọng nói của bạn để nam, nữ, già, trẻ, thiếu niên, khó khăn, gay gắt, robot, hoặc một trong một số hoàn toàn mới. Nó giúp bạn biến đổi giọng nói của bạn để một cái gì đó mới. Chỉ cần tích hợp Fake Voice với IM của bạn và làm tiếng nói với bạn bè của bạn Yêu cầu:. Windows XP/2003/Vista
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/616