File Splitter để phân chia hoặc tách hai hoặc nhiều, nhiều tập tin nhiều vào phần mềm 9,0Sử dụng phần mềm này file chia nhỏ tuyệt vời để chia nhỏ file lớn có kích thước bất kỳ khá nhiều hoặc loại. Phần mềm này chia tập tin sẽ dễ dàng phá vỡ các tập tin lớn (không có giới hạn, chia tách bất kỳ tập tin có kích thước) để sao chép vào ổ đĩa mềm hoặc USB flash, ổ đĩa cứng khác, hoặc gửi qua email. Phần mềm này được thiết kế để phân chia với tốc độ nhanh và rất dễ dàng để use.Some của chính tập tin chia tách các tính năng bao gồm: * Chia nhỏ các file lớn với bất kỳ kích thước bạn chỉ định. * Đệ quy tìm kiếm cho một loạt các tập tin và tập tin chia tách đệ quy - giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn phải chia một số lượng file cùng một lúc * Việc chia tách tập tin cho phép đối với sự tiện lợi của việc đặt các tập tin lớn vào nhiều đĩa, bạn cũng có thể gửi các tập tin lớn qua thư điện tử bởi vì bạn có thể phá vỡ chúng thành bất cứ kích thước bạn muốn Yêu cầu: na Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download tại đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1578