Miễn phí Premiere 1.0.0.0Đây là một trình biên tập video miễn phí mà các công trình như Adobe Premiere và Avidemux. Nó được thiết kế cho cắt, lọc và mã hoá công việc. Nó hỗ trợ nhiều loại file, bao gồm AVI, MPEG DVD các tập tin tương thích, MP4 và ASF, sử dụng nhiều loại codec. Công việc có thể được tự động sử dụng dự án, hàng đợi công việc và khả năng scripting mạnh mẽ.

Nó có khả năng chỉnh sửa video phi tuyến tính, áp dụng hiệu ứng hình ảnh (được gọi là "bộ lọc" của Avidemux) cho video, và chuyển mã video sang định dạng khác nhau. Một số các bộ lọc đã được chuyển từ MPlayer và Avisynth. Nó cũng có thể chèn âm thanh vào một tập tin video ("muxing / ghép") hay trích xuất âm thanh từ các tập tin video ("demuxing ").

Nó có tích hợp phụ đề chế biến, cho cả Nhận dạng ký tự quang học (OCR) để định dạng phụ đề mềm (VobSub phụ, ass và srt) và cứng phụ đề VobSub khả năng khác nhau. Trong khi đó chủ yếu là chương trình GUI, itcan cũng có thể chạy từ và thông qua dòng lệnh (mà cũng có thể được sử dụng để chế biến hàng loạt và gỡ lỗi)
<a href="http://download.britepod.com/free-premiere.exe"> download ở đây [. ( 7)]
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1401