Chuyển phát nhanh là bưu phẩm đạt yêu cầu về tốc độ chuyển phát, có chỉ tiêu thời gian toàn trình cụ thể đến từng khu vực phát. Chỉ tiêu thời gian EMS trong nước từ 24- 48h. EMS quốc tế từ 02 đến 09 ngày tuỳ theo từng nước nhận.
Hiện nay dịch vụ EMS đã chuyển phát rộng rãi đến một số xã huyện thuộc 64 Tỉnh- Thành trong cả nước ( dưới hai hình thức EMS và EMS Thỏa thuận) và đến 51 quốc gia trên thế giới.
● Chuyển phát nhanh trong nước: Là dịch vụ chuyển phát nhanh giao nhận tại địa chỉ tất cả các ngày trong tuần tới 50 tỉnh/TP trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.
Chuyển phát nhanh quốc tế: Là dịch vụ giao nhận tại địa chỉ trong các ngày làm việc tới 200 quốc gia.
● Chuyển phát nhanh trong ngày: Là dịch vụ nhận tại địa chỉ và phát ngay trong ngày đến một sô thành phố chính (dịch vụ này được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu)
● Chuyển phát nhanh 12h: Là dịch vụ giao nhận tại địa chỉ ngay trong ngày và phát trước 12h ngày kế tiếp một số thành phố chính (dịch vụ này được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu).
Một số Công ty Chuyển phát nhanh có thương hiệu lớn có dịch vụ giao nhận hàng hoá, thư, bưu phẩm tận nhà như EMS, Babylon...Các công ty này có khả năng vận chuyển hàng hóa với yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.
Thông thường, trong các bảng thông tin về chuyển phát nhanh sẽ có kèm theo “thời gian cam kết”. Thuật ngữ trong ngành gọi là “thời gian toàn trình”, đây là khoảng thời gian tính từ khi thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa được nhận gửi đến khi được phát đến địa chỉ nhận. Dich vu chuyen phat nhanh khác với các gói dịch vụ gửi thông thường là thời gian toàn trình ngắn và được xác định. Trong khi dịch vụ chuyển phát thường, bưu chính uỷ thác, bưu kiện đảm bảo, có thời gian toàn trình dài hơn nhiều và các nhà cung cấp ít khi đưa ra 1 khoảng thời gian cam kết xác định.
chuyen phat nhanh luôn kèm với “chuyển phát đảm bảo”, nghĩa là nếu địa chỉ nhận không có gì trục trặc thì bưu phẩm phải đến nơi và có chữ ký, họ tên của người đã nhận hàng và thời gian nhận hàng. Nếu không làm được như vậy thì khách hàng có quyền khiếu kiện nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát. Có nhiều trường hợp thư dán tem còn đến nhanh ngang với chuyển phát nhanh nhưng thư tem là loại chuyển phát không đảm bảo - nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về việc thư dán tem có đến hay không. Cho nên, tuy thư tem đã là 1 quy trình xác định và tỉ lệ mất thư tem cũng không nhiều nhưng đối với những giấy tờ quan trọng, khách hàng sẽ phải lựa chọn hình thức chuyển phát nhanh.

Trước đây, để gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh, người gửi phải tới bưu cục để gửi và sau đó, bưu cục phát sẽ gửi 1 giấy báo tới người nhận để người nhận ra bưu cục phát nhận hàng. Giờ đây, khi dịch vụ chuyển phát nhanh phát triển mạnh mẽ, hầu như nhà cung cấp nào cũng có thể đến tận nơi gửi để lấy hàng và đến tận nơi nhận để phát hàng. Chuyển phát nhanh cũng đi kèm với các dịch vụ giá trị gia tăng như phát hẹn giờ (phát đúng thời điểm người gửi yêu cầu), báo phát (cung cấp cho người gửi xác nhận về người nhận và thời điểm nhận bằng văn bản), phát hàng thu tiền (thu hộ người gửi một khoản tiền - thường là tiền thanh toán cho chính hàng hóa được gửi) v.v.

Phương tiện hỗ trợ:

Các phương tiện hỗ trợ cho việc chuyển phát nhanh chủ yếu là xe máy, ô tô, máy bay. Xe máy thường được dùng cho chuyển phát nhanh nội thị, ô tô nhỏ là xe thư báo - dùng kết hợp với xe máy trong trường hợp hàng hóa nhiều và nặng, ô tô lớn dùng cho việc chuyển phát bưu phẩm giữa các tỉnh lân cận, máy bay dùng đối với các thành phố xa nhau hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác.