Outlook TabCal 50615.0453Bạn đã bao giờ muốn có một cách để làm cho Outlook dữ liệu lịch của bạn dễ tiếp cận hơn? Điều gì về một cách để tích hợp với lịch của bạn cùng xem và cảm nhận vào trang web của bạn Outlook TabCal mất? Chăm sóc của tất cả. Như tên cho thấy, TabCal đọc file định dạng tab lịch. Từ Outlook, click File, nhập khẩu, xuất khẩu đến một File, sau đó Tab Separated Values. Outlook sẽ lưu lịch của bạn trong định dạng tab. Hoặc tải lên tập tin này đến máy chủ FTP của bạn, hoặc để TabCal lấy nó từ ổ đĩa cứng của bạn một lần một ngày bằng cách sử dụng File Transfer Protocol. Bạn sẽ cần một máy chủ FTP trên máy của bạn có lịch của bạn được tải tự động. . Tôi có một máy chủ FTP miễn phí chạy trên máy tính của tôi, vì vậy tôi chỉ cần lưu các file tab vào thư mục ẩn danh. TabCal lấy tin này hàng ngày, và lưu nó vào máy chủ web. Ngoài ra còn có một phiên bản nhỏ hơn của kịch bản mà bạn có thể chèn vào bất kỳ trang nào. Điều này cho thấy bất kỳ cuộc hẹn sắp tới cho ngày hiện tại chỉ. Điều này có thể được thực hiện vào sidebar của bạn cho một bản tóm tắt nhanh chóng của những gì đang xảy ra ngày hôm nay. NEW! - Bây giờ TabCal hiển thị dữ liệu ở định dạng thường xuyên theo lịch hàng tháng! Tôi đang xem xét tích hợp mã này với các Miễn phí / script bận Folder Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1224