Trao đổi banner
Chương trình trao đổi banner
Trao đổi banner


172x140

Chúng tôi rất mong được trao đổi banner/logo cùng với tất cả Website
- Không quan trọng thứ hạng
Với điều kiện:
Nội dung Site của bạn phải lành mạnh, không đi ngược với truyền thống Việt Nam.... không vi phạm pháp luật. Site của bạn phải có nội dung.

Trước tiên bạn chèn banner của chúng tôi vào trang web của bạn bằng đoạn code bên dưới.


Sau đó liên hệ với chúng tôi và cung cấp banner/logo của bạn với kích thước (172x140),
hoặc tùy chỉnh kích thước sao cho phù hợp với trang web của bạn

chúng tôi sẽ chèn banner/logo của bạn lên site của chúng tôi.
Email: ledinhlongpc@gmail.com
Thân chào

Code:

<!-- Banner for http://.net24h.com.vn --><center><A HREF="http://net24h.com.vn"><IMG border="1" SRC="http://net24h.com.vn/dulieu/baner_add/baner_add.gif"
title="Shop mỹ phẩm online, Shop mỹ phẩm net24h.com.vn">
</center></A>
</center>
<!-- End banner for http://www.net24h.com.vn -->


Hoặc trao đổi text link
code:
<a target="_blank" href="http://net24h.com.vn" title="Shop mỹ phẩm - Net24h.com.vn">
Shop mỹ phẩm</a>
Rất mong được trao đổi với các bạn để chúng ta cùng hợp tác và cùng nhau phát triển.