Sumatra PDF Portable 1,2Sumatra PDF Portable là Sumatra PDF nhẹ đóng gói như là một ứng dụng di động, để bạn có thể xem file PDF trên đường đi. Bạn có thể đặt nó trên ổ đĩa flash USB của bạn, iPod, ổ cứng di động hoặc đĩa CD và sử dụng nó trên máy tính bất kỳ, mà không để lại bất kỳ thông tin cá nhân đằng sau

Sumatra PDF là. Một mỏng, miễn phí, mã nguồn mở PDF xem cho Windows. Sumatra có một thiết kế đơn giản hóa. Đơn giản có một ưu tiên cao hơn rất nhiều tính năng. Đó là nhỏ và bắt đầu lên rất nhanh.
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1037