Sticker Book 5: Cướp 1.00.02Tạo cảnh cướp biển bằng cách sử dụng các nhãn dán và nguồn gốc, từ thứ năm này Sticker Book. Có hàng tá hình nền phong cảnh đẹp bao gồm cả bãi biển và tàu để sử dụng với hàng trăm nhãn cướp biển và người lính. Kể từ khi dán là điện tử, không phải giấy, trẻ em có thể sử dụng chúng hơn và hơn nữa trong những cảnh khác nhau. Được đăng bởi Dataware .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1197