MP3 chất lượng Modifier 1,41Mục đích chính của chương trình MP3 chất lượng Modifier là thay đổi bitrate của bộ sưu tập nhạc mp3 của bạn một cách thực sự đơn giản nhưng trực quan để Dung có thể được giảm đáng kể trong khi chất lượng âm thanh vẫn như nhau. Với lợi thế này nó có thể đưa âm nhạc nhiều hơn trên máy nghe nhạc mp3 của bạn, hoặc chỉ để tiết kiệm một số không gian đĩa

Ngay cả nhiệm vụ tiên tiến có thể là:. Downsampling, thay đổi các kênh được sử dụng và như vậy. Với sự bao gồm trình bày nó đơn giản hơn bao giờ hết để quản lý tất cả các cài đặt cung cấp.

Hữu ích cho việc so sánh chất lượng kết luận là tóm tắt được tạo ra mà đến sau một quá trình bởi vì nó thực sự chỉ ra những thay đổi được thực hiện bởi minh họa thay đổi kích cỡ tập
.
Các tính năng chính ...

· thay đổi mp3 chất lượng chỉ với một [vài lần nhấp chuột (8)] · giao diện rất dễ dàng và trực quan
· giữ lại phổ biến các khóa id3 (như tiêu đề, nghệ sĩ vv), kích ngày đầu tiên
· tiên tiến lựa chọn: bitrate biến chi tiết chế độ, tần số lấy mẫu và như vậy
· kết luận so sánh chất lượng : so sánh các tập tin được tạo ra với bản gốc
· di động: rất nhỏ, chỉ là một thực thi, cài đặt không có
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1050