Email Marketing Courier 6,5Quảng cáo sản phẩm mới, gửi các bản tin, thông báo khách hàng về thông tin cập nhật sản phẩm và giao tiếp với họ trong một cách dễ dàng và nhanh chóng với hàng loạt giải pháp phần mềm email marketing. Sử dụng thiết kế chuyên nghiệp và mát-tin đang tìm kiếm các mẫu trong văn bản, đồng bằng và các định dạng HTML để cá nhân hoá thông tin đại chúng của bạn. Tự động đăng ký và bỏ đăng ký khách hàng cũng như loại bỏ những người nhận với các địa chỉ email xấu bằng cách sử dụng các tính năng quản lý bounceback. Sử dụng các nhóm để quản lý nhiều thư điện tử các chiến dịch về các chủ đề khác nhau cùng một lúc. Tùy chỉnh cơ sở dữ liệu người nhận của bạn bằng cách thêm vào lĩnh vực tùy chỉnh để lưu trữ thông tin cùng với địa chỉ email người nhận và tên. Mutliple máy chủ SMTP hỗ trợ cho phép bạn sử dụng nhiều tài khoản SMTP, đồng thời lây lan tải trên một số SMTP server do đó tạo cho bạn một tốc độ gửi cao hơn. Bạn cũng có thể lịch trình và điều tiết gửi bằng cách sử dụng tích hợp trong việc gửi lịch Yêu cầu:. n / a Có gì mới trong phiên bản này: Gửi các động cơ đã được tối ưu
download ở đây
[(. 13)] download ở đây </a>
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/945