Miễn phí Illustrator 1.0.0.0Một biên tập đồ họa vector miễn phí mà chỉ giống như Adobe Illustrator và Inkscape và hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn XML, SVG, và CSS.

Nó hỗ trợ nhiều tính năng tiên tiến SVG (đánh dấu, bắt chước, alpha màu pha, vv) và có một giao diện hợp lý. Nó rất dễ dàng để chỉnh sửa các nút, thực hiện các hoạt động con đường phức tạp, truy bitmaps và nhiều hơn nữa

Nó có hỗ trợ cho việc tạo ra các phông chữ SVG và hỗ trợ đa ngôn ngữ (đặc biệt cho các kịch bản phức tạp)..
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1395