Font 2 DXF và G-Code 3,1Tạo một văn bản trong bất kỳ loại font được cài đặt đúng hay một dòng chữ duy nhất và lưu kết quả như tập tin dxf hoặc tập tin G-Code. Vì vậy, bạn có thể vẽ các font sử dụng nó để khắc với máy vv NC của bạn Bạn chỉ nhập văn bản và bấm vào "Save as file DXF ...". Bạn cũng có thể tạo phông chữ stencil. văn bản này sẽ được lưu dưới dạng thông tin đường đa giác trong tập tin DXF. Trong phiên bản 2.0 một font vector được xây dựng in Vì vậy, bây giờ bạn có thể không chỉ làm cho phác thảo của phông chữ True Type nhưng cũng có dòng chữ. Phiên bản 3 có thể xuất G-Code cho máy NC của bạn trực tiếp. Và phiên bản này có thể tạo ra vòng cung, không chỉ các đoạn đường là đầu ra. New: bây giờ là một Editor cho phông chữ đường giữa được bao gồm. Vì vậy, bạn có thể thiết kế riêng của dòng chữ của bạn. Bạn có thể để chương trình tạo một phông chữ đường giữa / font dòng từ bất kỳ loại font sự thật, và chỉnh sửa các font đường giữa trong Editor. Bạn có thể tạo ra một sản lượng DXF hoặc G-Mã số từ font đường giữa của riêng bạn. Các dòng chữ có thể sử dụng các đường cong Bút chì. Nếu bạn xuất khẩu chúng những đường cong Bút chì có thể được chuyển đổi thành vòng cung cho các máy NC của bạn Yêu cầu:. Pentium PC Có gì mới trong phiên bản này: Thông tư văn bản [đầu ra (8)]
[] (10) tải về tại đây </a>
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/666