Mới độ thử chiếc Yamaha Exciter 2010 các bác chém nhẹ tí.......