GameThrust 1.11.29.2010eGameThrust là một công cụ cho tất cả mà cho phép bạn chỉnh sửa các máy tính của bạn thiết lập để tăng hiệu năng chơi game và Internet tốc độ. Không có thay đổi phần cứng của bạn được thực hiện và tất cả các điều chỉnh và thiết lập được thực hiện trong một giao diện dễ sử dụng mà một đứa trẻ có thể sử dụng. Không có nhiều tỷ lệ khung glitches hoặc chậm downs có thể đạt được bằng cách sử dụng GameThrust với các trò chơi yêu thích của bạn. GameThrust đã được thử nghiệm và chứng minh để làm việc. Bạn mệt mỏi vì chơi trò chơi ưa thích của bạn chỉ để tìm isnt máy tính của bạn đủ nhanh nữa? Hoặc là bạn bị bệnh của trò chơi crashing vì không đủ nguồn lực sẵn có? GameThrust không chỉ sửa chữa các lỗi này xảy ra nó cũng giúp tăng cường hiệu năng chơi game máy tính của bạn. Tăng tốc Windows của bạn với môi trường và kết nối internet với công cụ này, trong khi sửa lỗi được trong cách chơi game của bạn Yêu cầu:. Pentium 90 + Mhz hoặc tương thích Có gì mới trong phiên bản này: Cố định vấn đề với trình cài đặt và chữ ký authenticode đã gây ra các tập tin bị lỗi và không sử dụng được khi tải về từ của chúng tôi trang web từ bản cập nhật mới nhất.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1106