Snooker Game 2,0Snooker Game là một trò chơi miễn phí nhiều người chơi bi da trực tuyến với đồ họa 3D sống động và một cộng đồng thân thiện trên toàn thế giới. Chương trình này bao gồm toàn Snooker, ngắn Snooker, Mini Snooker và Snooker 147, đó là hầu hết các hoạt động tương tự như bạn làm trong cuộc sống thực của bạn. Bạn có thể cạnh tranh với và trò chuyện với nhiều người chơi thực sự trên thế giới. Các giải đấu được tổ chức mỗi ngày Yêu cầu:. cửa sổ hệ thống
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/785