Kết cấu thép 1,0 chi tiếtTMG cấp cao của, kỹ sư giàu kinh nghiệm kết cấu được thành thạo trong các tiêu chuẩn nói trên. Họ thường xuyên cung cấp cho các công ty kiến trúc, công ty xây dựng và các công ty kỹ thuật với phân tích cấu trúc tiên tiến bao gồm các mô hình ảo, các bản vẽ chi tiết, hóa đơn của vật liệu và dự toán
.
Các mô hình và bản vẽ được phát triển theo tiêu chuẩn như: IBC, ACI, ASCE 7, AASHTO và AISC, và đôi khi yêu cầu phân tích cao cấp của các điều kiện tải trọng động đất và năng động.

Các nền tảng phần mềm các kỹ sư của chúng tôi sử dụng để phân tích được STAAD, RISA, SAP2000, RAM , PCA, SAFE, và ETABS. Chúng tôi sử dụng AutoCAD hoặc MicroStation soạn thảo
.
kỹ sư của chúng tôi được sự hỗ trợ của hơn 20 dự thảo để dịch các ý tưởng của họ vào CAD Yêu cầu. : Pentium II hoặc cao hơn với min ram 16Mb
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1239