Sleuth 1,9Đây là một biến thể mới của trò chơi cổ điển đoán sư-phong cách. Thiết kế cho mọi lứa tuổi và trình độ kỹ năng, nó sẽ nhanh chóng trở thành một yêu thích của gia đình mới Yêu cầu:. 4 MB RAM, Mouse
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1374