Chúng tôi, nhà sản xuất cung cấp Pallet gỗ chuyên nghiệp trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. Đang cần thanh lí 1 lô hàng tồn kho Pallet gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu phục vụ ngành giấy sau:
• Kích thước: 1800 * 1200 * 150 mm
• Mặt : 1800 * 100 * 22 * 7 thanh
• Đố : 1200 * 100 * 50 * 4 thanh
• Đế : 1800 * 100 * 22 * 7 thanh
• Số lượng : 1000 cái
• Đơn giá : 500 k
Quý vị nào có nhu cầu vui lòng liên hệ:
PKD – Nguyễn Văn Trọng: 0906 880 355
Email: trongnguyen319@yahoo.com.vn