Demo online: Đang làm Server Leech MegaUpload tại: http://leech.nbteam.us

Giá bán = 1 triệu 500 nghìn VND

Giá gốc tại MegaUpload.com = 199.99 Euro = 6,185,940.69 VND

Giao dịch trực tiếp nếu ở Vũng Tàu hoặc giao dịch qua ATM nếu ở xa.

Nhanh chân lên, số lượng có hạn!

Liên hệ: 01649.278.728

Yahoo: nobita.xiteen