Acronis sao lưu và phục hồi 10 Server cho Windows xây dựng # 12497Quá trình phục hồi này không kéo dài hàng giờ hoặc ngày. Căn cứ vào hình ảnh đĩa bằng sáng chế và khôi phục lại công nghệ, Acronis có thể giúp công ty giảm thiểu gián đoạn kinh doanh, để đạt được các mục tiêu của thời gian phục hồi cao và tiết kiệm chi phí. Acronis Backup & Recovery 10 cho Windows Server đơn giản hoá và tự động hóa quá trình phục hồi, thậm chí nếu bạn cần làm là phục hồi trên nền tảng phần cứng khác nhau. Với tùy chọn phần mềm Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore, các quản trị viên có thể nhanh chóng khôi phục một máy chủ trên một phần cứng khác nhau hoặc máy ảo. Họ có một sự linh hoạt của ăn uống, có thể giảm một sự gián đoạn kinh doanh. Các chức năng chính: Nâng cao sao lưu, chụp ảnh đĩa với sự hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu và các ứng dụng máy chủ, phục hồi đáng tin cậy với xác nhận hoàn thành, lưu trữ được cải thiện. Phục hồi một hệ thống hoàn chỉnh, một tập tin hoặc một thư mục, mã hóa công nghệ cung cấp công nghệ tiên tiến bảo mật dữ liệu tối ưu cho dự phòng dựa trên hình ảnh và hiệu suất tốt nhất backup Yêu cầu:. Windows 2000 SP 4 +, Windows XP SP2 + x32 và x64 Edition, Windows Server 2008 SP x32 và x64 Edition
[] (6) tải về tại đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/604