Theo ông thì mặc dù là người sáng tạo ra Ctrl + Alt + Del nhưng chính Bill Gates mới thực sự là người đã làm cho lệnh này trở nên nổi tiếng.
Người ta rất ít khi quan tâm xem các tổ hợp phím nổi tiếng đã ra đời như thế nào mặc dù họ sử dụng chúng rất nhiều. Trong số các tổ hợp phím đó, có lẽ khó có tổ hợp nào nổi tiếng bằng lệnh khởi động lại hệ thống Control + Alt + Delete. Trong rất nhiều trường hợp, người ta bấm tổ hợp phím này trong sự bực tức khó chịu vì buộc phải khởi động lại, làm ngắt quãng công việc đang thực hiện. Người sáng tạo ra Ctrl + Alt + Del cũng từng gặp phải trường hợp như vậy. Đó chính là David Bradley, một trong những lập trình viên đầu tiên của IBM.

Công việc của Bradley hầu hết là phải đợi cho quá trình thử nghiệm Power-On Self (POST) hoàn thành mỗi lần khởi động lại hệ thống. Chúng ta có thể hình dung ra với phần cứng ngày đó thì việc này mệt mỏi đến như thế nào. Vì thế Bradley quyết định phải sáng tạo ra một lối đi ngắn hơn để cho phép phần mềm tự khởi động lại mà không cần phải khởi động lại cả phần cứng. Ban đầu tổ hợp được sử dụng là Ctrl + Alt + Esc nhưng sau đó đã được đổi lại nhằm tránh việc người ta có thể bấm nhầm trong quá trình bấm phím.
http://cuocsongthuongnhat.com/dienda...d.php?t=496068