Tính toán Phòng đo 1,0 AcousticMột miễn phí tự động bảng tính để tính toán các phép đo âm thanh cho phòng nhà hát. Các tế bào duy nhất mà bạn cần phải nhập dữ liệu là màu xanh lam (chiều dài, chiều rộng, chiều cao). Bao gồm một hàng ở dưới cùng của bảng tính mà cờ tần số vấn đề. Nó đặt một "1" bên dưới mỗi điểm mà tại đó hai tần số cộng hưởng là trong vòng 5% của nhau. Các ngưỡng 5% là điểm mà tại đó các tần số khác nhau có thể được nhận thức của tai người. Nếu hai tần số cộng hưởng là trong vòng 5% của nhau, tai con người không thể phân biệt họ, và họ can thiệp với nhau. Cũng bao gồm một bảng danh sách các tần số của đỉnh đơn, đôi và gấp ba lần và nulls dựa trên kích thước phòng và vị trí chỗ ngồi Yêu cầu:. Excel 4,0 + Có gì mới trong phiên bản này: New Release
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1693