Kể từ 10h30’ ngày 28/4/2011. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai cấp phát tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt dành cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký và sử dụng tên miền tiếng Việt. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến theo nguyên tắc “Đăng ký trước được xét cấp quyền sử dụng trước” tại các Website:

vào xem chi tiết :
http://www.kenhdichvu.vn/showthread....%E1%BB%AB-28-4

đăng ký ngay để không hối hận