Nihuo Web Log Analyzer cho FreeBSD 4,03Nihuo Web Log Analyzer là một ứng dụng mạnh mẽ FreeBSD biến web của bạn đăng nhập vào một doanh số bán hàng chuyên nghiệp và công cụ tìm kiếm. Bằng cách nói cho bạn mà khách truy cập web site của bạn đến từ, những trang phổ biến nhất, và có động cơ tìm kiếm cụm từ mang du khách đến trang web của bạn, bạn có thể làm cho trang web của bạn một máy bán hàng hiệu quả hơn.

Với nhiều báo cáo HTML chi tiết và chính xác, nó có thể được sử dụng để tăng hiệu quả của mỗi trang và quảng cáo của bạn. Nó sẽ là một công cụ tiếp thị Internet rất lớn cho bạn.

Xin http://www.loganalyzer.net truy cập cho nhiều tính năng mạnh mẽ về Nihuo Web Log Analyzer Yêu cầu:. Pentium 300, 256M RAM, 300M Free Space hoặc tốt hơn, FreeBSD 5,3 + Có gì mới trong phiên bản này: cơ sở dữ liệu IP được cập nhật
[] (14) tải về tại đây </a>
[] (17) tải về tại đây </a>
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/426