Cơ sở dữ liệu MP3 80812-1143Nếu bạn có một ban nhạc, và muốn có một cách đơn giản để quản lý nhạc mp3 của bạn FROM YOUR SITE riêng, sau đó kịch bản này là dành cho bạn. Upload MP3 để thư mục, sau đó điền vào một cơ sở dữ liệu nhanh chóng bằng cách sử dụng Excel. Bao gồm các tính năng giống như hình ảnh bài hát, câu chuyện đằng sau bài hát, dòng liên kết, liên kết tải xuống, số tiền mua hàng, và nhiều hơn nữa! Kịch bản này tự động quản lý trực tuyến, tải về, lịch sử bài hát, câu chuyện, lời bài hát, và nhiều hơn nữa. Thậm chí cho phép người dùng mua các bài hát tự động thông qua PayPal Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, chỉ cần bắn cho tôi một email Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1223