Mọi thắc mắc về hướng dẩn sử dụng DTDD
hoặc tư vấn sửa chữa vui lòng bost tại đây:
Có thể lên hệ nóng qua:
Yahoo: Minhvutpc
elmai: minhvutpc@yahoo.com
sdt: 0933 677 707

mong anh em qt ủng hộ thêm