Photo Tuan Anh
Nhận Quay Phim va chụp hình ngày cưới hỏi, hội nghị, sinh nhật.
Chụp hình AlBum ảnh Cưới giã ngoại( giá cả hợp lý, chát lượng cao).
Nhận sang băng, dựng phim(đĩa), làm đĩa( lồng ảnh và nhạc)theo yêu cầu.
Cung cấp đội ngũ bê, đỡ tráp ngày ăn hỏi với đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệp tình,
giao tiếp lich sự.
Lưu ý: với đội ngũ nhân viên va máy móc chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, sẽ làm hài long Quý khách!
Hãy liên hệ ngay với chung tôi: Photo Tuan Anh.
SDT: 0982833331 or: 0903455331.