CÔNG TY TNHH 01 TV Ô TÔ SƯ TỬ VIỆT
WWW.HYUNDAIVN.COM


THÔNG BÁO
V/v: Liên kết logo với HYUNDAIVN.COM

Nhằm tạo điều kiệu thuận lợi để phát triển và giao lưu cùng tất cả các bạn đang quản lý website và kinh doanh thương mai điện tử cũng như quý công ty, doanh nghiệp.
Nay BQT HyundaiVN tiến hành chương trình liên kết logo với các trang điện tử, trang bán hàng, v.v...

Điều kiện:

1. Trang điện tử đang hoạt động với nội dung lạnh mạnh và không sử dụng tên miền và hosting miễn phí. Ưu tiên cho các site thương mai điện tử và dịch vụ.
2. Đã hoạt động ít nhất là 3 tháng và có định hướng phát triển lâu dài.

Hình thức:

1. Liên kết logo ở đầu trang và cuối trang, kích thước logo là 60x120, ảnh .gif hoặc .jpgLink Logo :

http://hyundaivn.com/logoat.jpg

Link Đến Site :

http://www.hyundaivn.com

2. Liên kết banner ở đầu trang và cuối trang, kích thước banner là 468x60, ảnh .gif hoặc .jpg

Link Banner :

http://hyundaivn.com/hyundaivn.jpg
http://hyundaivn.com/stv.gif
Link Đến Site :

http://www.hyundaivn.com

3. Cả hai bên thoả thuận và thống nhất việc liên kết Logo - Banner.

( Chúng tôi sẽ Đặt Liên Kết của bạn trong vòng chậm nhất là 6h)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
Ngô Anh Tú (Phòng Kinh Doanh)
Email: ngoanhtuhyundai@yahoo.com
Phone: 0907 35 35 20

HyundaiVN.Com - Muốn cùng hợp tác vui vẻ với tất cả các bạn. Xin chào đoàn kết và thân ái !!!