BackupTool cho Outlook Express 3.4.90.1123Nếu bạn đã sử dụng Outlook Express để gửi và nhận E-mail, bạn cũng sẽ có một bức tranh rõ ràng về cách thức phức tạp và cồng kềnh các sao lưu của E-mail, cài đặt và các dữ liệu có thể được. Khi bạn muốn nhập dữ liệu của bạn vào một máy tính mới, bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn hoặc đơn giản hơn sao lưu dữ liệu của bạn tại intervals.This thường xuyên có thể là một quá trình rất phức tạp và mệt mỏi. Các Outlook Express cài đặt và dữ liệu được phân bố ngẫu nhiên không đều và suy nghĩ hệ thống. Nó có thể là một công việc rất thuế để thu thập tất cả các dữ liệu Outlook phân bố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vấn đề này đã có một giải pháp! Với BackupTool của chúng tôi cho Outlook Express của bạn có thể sao lưu được tạo ra mà không có vấn đề!. Các BackupTool cho Outlook Express sẽ qua công việc tẻ nhạt và tốn thời gian thu thập tất cả dữ liệu và trong vài phút tạo ra một sao lưu đầy đủ tất cả dữ liệu và các thiết lập của bạn!. Công cụ này bảo vệ E-Mail và Tin tức tài khoản, chữ ký của bạn, cuốn sách Địa chỉ, cài đặt chương trình và hoàn toàn tự nhiên tất cả các thư mục E-mail của bạn và các quy định tương ứng với bộ lọc của nó. Tất cả các dữ liệu được sao lưu được lưu trữ trong các tập tin nén, không chỉ tiết kiệm không gian mà còn làm cho quá trình sao lưu một công việc đơn giản và dễ dàng. Bảo vệ dữ liệu của bạn với bản sao lưu thường xuyên. Sử dụng BackupTool của chúng tôi cho Outlook Express.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1344