Stormy Clock Screensaver 1,01Stormy Đồng hồ bảo vệ màn hình được bảo vệ màn hình đồng hồ thời trang và chất lượng cho Windows. sự chú ý đặc biệt được dành cho tóc-chia kỹ thuật, mà làm cho màn hình nhìn tốt ở mọi độ phân giải màn hình
Các tính năng:

- màu nền
[(4). ] - Giây

- Thủy tinh on / off
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/857