Làm sạch không gian 2011,00Chương trình này được dễ dàng và chuyên nghiệp công cụ để lịch sử rõ ràng của những trang web đã truy cập, các file index.dat rõ ràng, loại bỏ các tập tin cookie, bộ nhớ cache, xóa các tập tin đăng nhập, xóa các tập tin Internet tạm thời, lịch sử tìm kiếm tự động hoàn chỉnh và các bài hát khác, trong đó thu về hoạt động của bạn mà không cần sự cho phép của bạn . Chương trình sẽ không loại bỏ tài liệu của bạn, nhưng chỉ cần theo dõi thu thập về bạn. Bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn và loại bỏ rác thải máy tính Yêu cầu: Windows Xp, Vista, 7 Có gì mới trong phiên bản này: chương trình đầu tiên phát hành, giao diện thiết kế cải tiến. Hỗ trợ cho nhiều chương trình mới. Nhiều ánh sáng cải tiến: Windows 7: tự động hoàn chỉnh lịch sử tìm kiếm, thống kê trò chơi, đăng nhập giúp đỡ html, thủ công các loại đường dẫn. Cải thiện dọn dẹp cho Internet Explorer, FireFox, Chrome 5, Safari, Opera. Tiểu sửa lỗi .
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/907