Hotspot Shield DMHotspot Shield - Bảo vệ Bạn Online Và Cho phép bạn truy cập thông tin bạn cần! Tham gia 7 + triệu người sử dụng tại hơn 100 quốc gia đã sử dụng Hotspot Shield hàng ngày để: Truy cập bị chặn dịch vụ như Facebook, YouTube, Twitter và Skype ở các quốc gia nơi Internet được kiểm duyệt; Giữ hacker ăn cắp thông tin cá nhân trong khi người dùng đang truy cập Internet trên các địa điểm công cộng như Starbucks ; Duyệt internet tư nhân. Hotspot Shield là ổn định nhất và chỉ có 100% miễn phí công cụ VPN trong thế giới không có giới hạn băng thông. Hotspot Shield làm tất cả các điều này mà không thu bất kỳ thông tin về danh tính cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể có được một bản sao của phần mềm của chúng tôi bằng cách gửi một email trống để: win@afprivacy.com (cho cửa sổ) hoặc mac@afprivacy.com (cho mac). Hãy kiểm tra thư mục rác spam / nếu bạn không nhận được các tập tin trong một vài phút. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@anchorfree.com.
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/948