Kim tự tháp Solitaire 1.1.0Trong trò chơi này có một kim tự tháp của thẻ. Bạn cần phải loại bỏ tất cả các thẻ trong kim tự tháp. K có thể được loại bỏ bởi chính nó, trong khi thẻ khác phải được loại bỏ bằng cách kết hợp với một thẻ mà số tiền lên đến 13. Khi không có di chuyển nhiều hơn, bạn có thể khám phá ra một thẻ để xem liệu nó có thể được xuất hiện và loại bỏ Yêu cầu:.. NET Framework 2.0 [( 4) [] (5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/210