Bộ nhớ 1.1.0Đây có lẽ là trò chơi trí nhớ lâu đời nhất. Trong trò chơi này bạn nhận thẻ của cặp đôi. Nếu thẻ không giống nhau, chúng sẽ được bao phủ lên một lần nữa và sau đó bạn có thể chọn một thẻ khác, nếu bạn đưa ra một hình ảnh mà bạn đã nhìn thấy trước, sau đó bạn có thể sử dụng bộ nhớ của bạn để đọc vị trí của thẻ đó và làm cho một trận đấu Yêu cầu:. NET Framework 2.0
<a href="http://www.novelgames.com/flashgames/memory/memory.exe"> download ở đây [(7. )]
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/722