Chính thứ mồi nhử đã khiến chú chuột có sức khỏe phi thường.