Bị vợ lôi đi nhưng người đàn ông vẫn cố nán lại để xem cô gái mặc đồ và vén tấm màn cửa ra.