Whack một sự khác biệt 1.1.0Đây là phiên bản giáo dục của một trò chơi Kenny Whack. Mỗi khi bạn cần Whack một với một hình ảnh đó là khác nhau. Khác nhau có thể có nghĩa là rất nhiều thứ, ví dụ các hình ảnh khác là những con số trong khi đây là một hình dạng, vv Bạn cần phải có thời gian phản ứng nhanh cũng như bản án lớn để chơi game này cũng . Yêu cầu: NET Framework 2.0
download ở đây .
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/660